Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 18. august 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en mand fra Afghanistan. Klagen er afvist som inadmissible.Sagen vedrørte en mandlig afghansk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han ved en tilbagevenden til Afghanistan frygtede at blive slået ihjel af Taliban, der ønskede at hverve ham til at udføre terroraktioner. Klageren henviste endvidere til frygten for den generelle sikkerhedssituation i Afghanistan.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.Senest opdateret: 20-09-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen