Udtalelse i en klagesag fra FN’s Kvindekomité. Ingen kritik.

FN’s Kvindekomité har i en udtalelse dateret den 21. juli 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl til en kvinde fra Somalia.Sagen vedrørte en kvindelig somalisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun frygtede sin svigerfamilies klan, der ikke accepterede ægteskabet mellem klageren og ægtefællen. Klageren henviste endvidere til frygten for al-Shabaab, der ville straffe klageren for at have giftet sig uden accept fra ægtefællens klan.Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.Komitéens udtalelse kan læses ved at klikke på nedenstående link:[link til udtalelse]Senest opdateret: 31-08-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen