Omgørelse af Udlændingestyrelsens afgørelser vedrørende Dublin-overførsel af asylansøgere til Ungarn

Flygtningenævnet har i fire konkrete sager omgjort Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen blandt andet med henvisning til, at der efter oplysningerne om det ungarske asylsystem, er vægtige grunde til at antage, at ansøgerne ved en udsendelse til Ungarn ikke vil få behandlet deres asylsager under en procedure, der er tilstrækkelig til at give den nødvendige beskyttelse mod refoulement.

Præmisserne fra nævnets ene afgørelse kan læses her.

Senest opdateret: 03-05-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen