Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 8. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om udsendelse af en afghansk statsborger til Afghanistan.

Sagen vedrørte en mandlig afghansk asylansøger, der som oprindeligt asylmotiv henviste til, at han frygtede en konflikt med en kommandant. Ansøgeren henviste som nyt asylmotiv til, at han frygtede at blive slået ihjel eller tortureret, idet han var konverteret fra islam til kristendommen.

Præmisserne fra nævnets afgørelser og afslag på genoptagelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 28-11-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen