Udtalelse i en klagesag fra FN´s Torturkomité

FN’s Torturkomité har i en udtalelse, dateret den 19. juni 2017, ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en sudansk statsborger til Sudan. 

Sagen vedrørte en mandlig sudansk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygtede at blive anholdt og slået ihjel af efterretningstjenesten, grundet sin broders tilknytning til Justice and Equality Movement (JEM). Ansøgeren havde endvidere henvist til, at han frygtede repressalier eller at blive slået ihjel af både privatpersoner og myndigheder, fordi han havde et forhold til en kristen kvinde, som han mødte i 2006. Til støtte for sit asylmotiv gjorde ansøgeren gældende, at han [i foråret] 2007 blev tilbageholdt og udsat for tortur. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 25-07-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen