Afvist asylansøger fra kritik-sag udrejst frivilligt for mere end to år siden.

Som tidligere oplyst modtog Flygtningenævnet kritik fra FN´s Torturkomite i en udtalelse dateret den 25. august 2017 vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Pakistan.

Komiteen fandt, at nævnet trods klagerens manglende troværdighed, burde have iværksat en torturundersøgelse, da han havde oplyst at være blevet udsat for tortur i hjemlandet.

Nævnet besluttede efter fast praksis at genoptage behandlingen af sagen.

Det viser sig nu, at klageren i juli 2015 udrejste frivilligt af Danmark til sit hjemland med økonomisk støtte til hjemrejsen. Flygtningenævnet har ikke tidligere modtaget oplysninger herom, heller ikke fra klagerens advokat. 

Flygtningenævnet har derfor besluttet at lukke behandlingen af sagen og foretager herefter ikke videre.

Klagerens advokat er i dag blevet underrettet herom.

Klik her for at læse komiteens udtalelse og nævnets afgørelseSenest opdateret: 21-09-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen