Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Torturkomité (CAT) har som tidligere oplyst i en udtalelse dateret den 31. maj 2017 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægtepar og deres tre mindreårige børn til Den Russiske Føderation.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og komitéens udtalelse kan læses her

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

Flygtningenævnet har den 23. august 2017 på ny truffet afgørelse i sagen og stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på asyl.

Ansøgerne, der var indrejst i Danmark i 2013, havde som asylmotiv henvist til, at den mandlige ansøger ved en tilbagevenden til Den Russiske Føderation frygtede at blive slået ihjel af myndighederne, fordi han havde samarbejdet med de tjetjenske oprørere. Den kvindelige ansøger henviste til den mandlige ansøgers asylmotiv.

Læs resumé af afgørelsen her

Senest opdateret: 29-09-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen