Udtalelser i fire klagesager fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i fire sager dateret den 16. og 20. marts 2017 og 4. april 2017 ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

Den ene sag vedrørte en mandlig iransk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han forud for udrejsen af Iran havde udført illegale politiske aktiviteter for et kurdisk parti. Klageren havde endvidere henvist til, at han under opholdet i Danmark havde udført aktiviteter mod det iranske styre, idet han havde deltaget i demonstrationer og en sultestrejke. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Den anden sag vedrørte en transkønnet malaysisk statsborger, der som asylmotiv havde henvist til at være blevet chikaneret på grund af sit seksuelle tilhørsforhold. Klageren havde endvidere henvist til, at hun ville blive udsat for overgreb som følge af sin konversion fra islam til hinduisme. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Den tredje sag vedrørte et albansk ægtepar samt tre børn, der som asylmotiv havde henvist til, at den mandlige klager var indblandet i tre forskellige blodhævnskonflikter, og at de som følge heraf frygtede at blive dræbt. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Den fjerde sag vedrørte en mandlig statsløs palæstinenser fra det palæstinensiske selvstyre Gaza, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygter at blive slået ihjel af Hamas, da han er udrejst uden at have overholdt sin aftale med Hamas om at indsamle oplysninger for gruppen. Klageren havde videre henvist til, at han frygter at blive dræbt af familiemedlemmer til sin herboende, fraseparerede ægtefælle. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéernes udtalelser kan læses ved at klikke på nedenstående links:

[link til udtalelse]

[link til udtalelse]

[link til udtalelse]

[link til udtalelse]

Senest opdateret: 09-05-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen