Information til...

Advokater 

Særlig information rettet mod advokater, der møder for Flygtningenævnet, herunder information om processen, beskikkelse, aktindsigt, salær, transport m.v.

Ansøgere 

Særlig information rettet mod personer, der skal have deres sag behandlet ved Flygtningenævnet, herunder oplysning om processen, transport, afgørelse, m.v.

Presse

Praktiske oplysninger til pressen.

Tolke 

Særlig information rettet mod tolke i forbindelse med arbejde udført for Flygtningenævnet, herunder information om mundtlig tolkning under nævnsmøder, skriftlig oversættelse, honorering, transport m.v.

...............

Såfremt De har yderligere spørgsmål, kan De rette henvendelse til Flygtningenævnets sekretariat.

Senest opdateret: 25-03-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen