FN’s Menneskerettighedskomité har afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser

FN’s Menneskerettighedskomité har i to udtalelser, begge dateret den 28. marts 2017, afvist to klager over Flygtningenævnets afgørelser om afslag på asyl som inadmissible.

Den ene sag vedrørte et kinesisk ægtepar, der som asylmotiv havde henvist til, at de ved en tilbagevenden til Kina frygter de kinesiske myndigheder, fordi de under et besøg i Kina medbragte nogle bøger om Falun Gong, og den kvindelige ansøgers forældre som følge heraf blev fængslet af myndighederne.

Den anden sag vedrørte en mandlig afghansk statsborger, der som asylmotiv havde henvist til, at han efter sin indrejse i Danmark er konverteret fra islam til kristendommen.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéens udtalelser kan læses ved at klikke på nedenstående links:

CCPR 2293-2013 (Kina)

CCPR 2338-2014 (Afghanistan)

Senest opdateret: 10-05-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen