Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 9. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om udsendelse af en egyptisk statsborger til Egypten.
Sagen vedrørte en mandlig egyptisk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygtede de egyptiske myndigheder, idet han havde unddraget sig militærtjeneste, og fordi han støttede Mohammed Mursi og Det Muslimske Broderskab.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 28-11-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen