Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

 • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 • Flygtningenævnet genoptager afviklingen af nævnsmøder
  (23-11-2020)
  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Aflysning af møder i Flygtningenævnet
  (06-11-2020)
  Som følge af regeringens indførelse af tiltag til at reducere smitteudviklingen i Nordjylland aflyser Flygtningenævnet en række nævnsmøder til og med den 3. december 2020. Der er tale om nævnsmøder, hvor en eller flere af mødedeltagerne har bopæl eller arbejdsplads mv. i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted eller Læsø kommuner. De, der er berørt af aflysningerne, vil hurtigst muligt få besked herom. Øvrige nævnsmøder vil blive afviklet som planlagt.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (04-11-2020)
  FN’s Børnekomité har i en udtalelse, dateret den 15. oktober 2020, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en kinesisk kvinde og hendes tre børn til Kina.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Referat af møde i koordinationsudvalget den 27. oktober 2020
  (04-11-2020)
  Klik på overskriften for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

Baggrundsmateriale

Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

Praksis

Flygtningnævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

Nyhedsbrev

 • Du kan abonnere på Flygtningenævnets nyhedsabonnementsservice og få en notifikation hver gang der bliver udgivet en nyhed på hjemmesiden. Følg denne guide.

Flygtningenævnets nyhedsbrev