Nævnet

Om Flygtningenævnet

  • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

  • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger 

Statistik og måltal

  • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

Nyhedsarkiv

 

  • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

  • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3700 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post