Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

 • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 • Udbetaling af a conto-salær i aflyste sager
  (01-04-2020)
  Flygtningenævnet har som følge af Covid-19 situationen aflyst en række sager, der var berammet til behandling i nævnet

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Lukning af Flygtningenævnet til og med den 13. april 2020
  (24-03-2020)
  Det er besluttet at forlænge de iværksatte initiativer i indsatsen mod spredning af COVID-19. Det betyder, at hjemsendelsen af alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, forlænges til og med den 13. april 2020.
  Flygtningenævnet holder derfor lukket og aflyser samtlige nævnsmøder til og med den 13. april 2020.
  De, der er berørt af aflysningerne, vil hurtigst muligt få besked herom.

  Samtidig vil nævnet indtil videre være lukket for personlige henvendelser.

  Nævnet kan kontaktes på telefon 61983700 i tidsrummet:

  Mandag til torsdag: 10.00 - 15.00

  Fredag: 10.00 - 14.00
  (Dog ikke i påsken fra den 9. til 13. april 2020)

  Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med nyt om situationen.

 • Lukning af Flygtningenævnet til og med den 27. marts 2020
  (16-03-2020)
  Det er besluttet at sende alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem og så vidt muligt arbejde hjemmefra i foreløbigt to uger.

  Flygtningenævnet holder derfor lukket fra den 13. marts til og med den 27. marts 2020.

  Lukningen af nævnet indebærer en aflysning af samtlige planlagte nævnsmøder i perioden 13. marts til og med den 27. marts 2020.

  De, der er berørt af aflysningen af nævnets møder, vil hurtigst muligt få besked herom.


  Samtidig vil nævnet indtil videre være lukket for personlige henvendelser.

  Nævnet kan kontaktes på telefonnummer 61983700 i tidsrummet

  Mandag til torsdag: 10.00 - 15.00

  Fredag: 10.00 - 14.00


  Hjemmesiden vil blive opdateret løbende med oplysninger om situationen.


 • Flygtningenævnet gennemfører dagens nævnsmøder (12. marts 2020)
  (12-03-2020)
  Derefter aflyser Flygtningenævnet alle nævnsmøder til og med den 27. marts 2020

  opdateres.......

Nyhedsarkiv

 

Baggrundsmateriale

 1. Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

Praksis

 1. Flygtningnævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

Nyhedsbrev

 • Du kan abonnere på Flygtningenævnets nyhedsabonnementsservice og få en notifikation hver gang der bliver udgivet en nyhed på hjemmesiden. Følg denne guide.

Flygtningenævnets nyhedsbrev

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post