Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Personoplysninger

 • Information om Flygtningenævnets behandling af personoplysninger (GDPR).

Behandling af personoplysninger

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 • FN’s Børnekomité har afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse
  (15-10-2019)
  FN’s Børnekomité (CRC) har i en udtalelse dateret den 26. september 2019 afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse som inadmissible.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (02-10-2019)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 17. september 2019, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et afghansk ægtepar og deres to børn til Afghanistan. Klagerne har haft lov til at opholde sig i Danmark under komitéens behandling af sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Ny afgørelse vedrørende syrisk statsborger fra Damaskusområdet
  (02-10-2019)
  Flygtningenævnet har i september 2019 truffet afgørelse i yderligere en sag om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse meddelt til en syrisk statsboger fra Damaskus. Vedkommende var i 2015 meddelt midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, på grund af de generelle forhold i Syrien.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.
 • Kritik af Flygtningenævnet
  (25-09-2019)
  FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse, dateret den 30. august 2019, udtalt kritik af nævnets afgørelse vedrørende udsendelse af en mandlig asylansøger til Afghanistan. Ansøgeren har haft lov til at opholde sig i Danmark under komitéens behandling af sagen.

  Klik på overskriften for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

 

Baggrundsmateriale

 1. Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

Praksis

 1. Flygtningnævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

Nyhedsbrev

 • Du kan abonnere på Flygtningenævnets nyhedsabonnementsservice og få en notifikation hver gang der bliver udgivet en nyhed på hjemmesiden. Følg denne guide.

Flygtningenævnets nyhedsbrev

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | +45 6198 3700 |fln@fln.dk |Digital Post