Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 16. november 2017 ikke fundet anledning til at udtale kritik af Flygtningenævnets afgørelse om udsendelse af en afghansk kvinde og hendes myndige afghanske søn til Afghanistan.

Klagerne havde som asylmotiv gjort gældende, at de ved en tilbagevenden til Afghanistan risikerede overgreb som følge af en konflikt med af klagerens søsters/datters tidligere ægtefælle i USA, ligesom begge klagere havde gjort gældende, at en udsendelse af dem ville udgøre en krænkelse af menneskerettighederne på grund af de generelle forhold i Afghanistan. Den mandelige klager havde derudover gjort gældende, at han risikerede forfølgelse, idet han var frafalden muslim, og  klageren betragtede sig selv som agnostiker. Den kvindelige klager havde som selvstændigt asylmotiv gjort gældende, at hun risikerede at blive udsat for overgreb som følge af, at hun var enlig kvinde med helbredsproblemer, og hendes søn ikke ville være i stand til at tage sig tilstrækkeligt af hende i hjemlandet.

Præmisserne fra nævnets afgørelser og afslag på genoptagelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 27-11-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen