Flygtningenævnets sagsbehandlingstid forventes at stige til 180 dage

Flygtningenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontane asylsager ikke må overstige 120 dage. Denne målsætning har nævnet hidtil opfyldt, og sagsbehandlingstiden er aktuelt på ca. 100 dage.

Flygtningenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for spontane asylsager i 2017 forventes dog midlertidigt at stige til 180 dage. 

Det skyldes et meget stort antal nye sager fra Udlændingestyrelsen til nævnet i 4. kvartal 2016 og 1. halvår 2017. Nævnet modtager for tiden 400-500 nye sager fra styrelsen om måneden mod normalt 120-130. 

Fra sommeren 2017 forventes sagstilgangen til Flygtningenævnet imidlertid at falde markant, som følge af de relativt få asylansøgere, der er kommet til Danmark i navnlig den senere del af 2016 og i starten af 2017.

Det er derfor besluttet kun at øge det månedlige antal nævnsmøder til ca. 60 møder - det antal, som det er muligt at afvikle indenfor nævnets nuværende fysiske og organisatoriske rammer.

Dette vil betyde en midlertidigt forhøjet gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2017, indtil nævnet har afviklet de mange sager, der forventes modtaget fra Udlændingestyrelsen til og med 1. halvår 2017.

Sagsbehandlingstiden forventes normaliseret i 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Stig Torp Henriksen på tlf. 72 66 14 00/25 34 20 55. 

Læs mere om mål- og resultatplanen for Flygtningenævnet 2017 her.

Senest opdateret: 31-01-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen