Berostillelse af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge med flygtningestatus i Grækenland

Flygtningenævnet har besluttet at berostille behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge, der har opnået flygtningestatus i Grækenland, og som har fået afvist deres asylansøgning i Danmark i medfør af udlændingelovens § 29 b (første asylland).

Flygtningenævnet har udsat afgørelsen af en konkret sag, der vedrører en særligt sårbar udlænding med flygtningestatus i Grækenland, hvor klageren havde fået afslag på asyl i Danmark efter udlændingelovens § 29 b. Sagen er udsat på en høring af Udenrigsministeriet om forholdene for anerkendte flygtninge i Grækenland, herunder blandt andet om muligheden for adgang til sundhedsbehandling samt hjælp til bolig, uddannelse og social understøttelse.

Flygtningenævnet har i den anledning tillige besluttet generelt at berostille behandlingen af klagesager vedrørende særligt sårbare udlændinge, der har opholdstilladelser som flygtninge i Grækenland, og som har fået afvist deres asylansøgning i Danmark i medfør af udlændingelovens § 29 b på resultatet af høringen. Aktuelt er i alt 28 personsager omfattet af berostillelsen.

Sager vedrørende ikke-særligt sårbare udlændinge med opholdstilladelse i Grækenland stilles ikke i bero.

 

Senest opdateret: 02-03-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen