Ingen kritik af Flygtningenævnet i en klagesag ved FN’s Menneskerettighedskomité

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse dateret den 30. december 2016 ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse i en sag vedrørende en kvindelig statsborger fra Kina. Kvinden havde som asylmotiv henvist til, at hun ved en tilbagevenden til Kina ville risikere forfølgelse fra de kinesiske myndigheder, som tidligere havde udsat hende for fængslinger og fysiske overgreb som følge af hendes udøvelse af Falun Gong.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Komitéernes udtalelse kan læses ved at klikke på nedenstående link:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/118/D/2204/2012&Lang=E
 

Senest opdateret: 04-01-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen