Nedsættelse af honorar til beskikkede advokater, der møder i Flygtningenævnet

Ved bekendtgørelse nr. 881 af 28. juni 2017 er grundtaksten for beskikkede advokater fastsat til kr. 1.690,- pr. time.

Flygtningenævnet agter på den baggrund at nedsætte honoraret til de beskikkede advokater, der møder i nævnet fra kr. 1.700,- til kr. 1690 ,- pr. time med virkning fra 1. september 2017.

Det nedsatte honorar finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1. september 2017. Det er uden betydning om arbejdet er udført før den 1. september 2017, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Der henvises til landsretternes vejledende takster pr. 1. juli 2017.

Senest opdateret: 08-08-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen