Flygtningenævnets afgørelser i to sager om inddragelse af opholdstilladelse vedrørende somaliske statsborgere

De pågældende fik i 2012  opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, med henvisning til, at de havde behov for beskyttelse henset til de generelle forhold i det sydlige og centrale Somalia.

Udlændingestyrelsen har i december 2016 og februar 2017 inddraget opholdstilladelserne.

Flygtningenævnet har den 10. maj 2017 stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser. Nævnet henviste blandt andet til,  at de generelle forhold i Mogadishu er forbedret, og at en udsendelse dertil ikke længere vil udgøre en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.  Flygtningenævnet fandt ikke, at en inddragelse af opholdstilladelserne ville være særligt belastende for de pågældende.

Uddrag af præmisserne fra den ene afgørelse kan læses her.

Den anden afgørelse, der vedrører en mandlig klager med en ægtefælle og et antal mindre børn, er ikke offentliggjort, da det ikke har været muligt at anonymisere den meningsfuldt.

Senest opdateret: 11-05-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen