Baggrundsmateriale

Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale om dels forholdene i de lande, hvorfra Danmark modtager asylansøgere, dels generelle spørgsmål vedrørende asylrelaterede emner. Landene er opdelt i gruppe I- og gruppe II-lande. 

Gruppe 1-lande er de lande, hvorfra nævnet behandler eller tidligere har behandlet forholdsmæssigt mange sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages løbende. 

Gruppe 2-lande er lande, hvorfra der er få sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages kun, når nævnet modtager en sag vedrørende en asylansøger fra det pågældende land, og der kan således gå lang tid imellem opdateringerne. Der udarbejdes ikke bilagsfortegnelser for baggrundsmaterialet. 

Herudover har Flygtningenævnet en samling af baggrundsmateriale vedrørende forholdene i udvalgte europæiske lande, herunder særligt forholdene for asylansøgere og udlændinge, som allerede har opnået beskyttelse, i de pågældende lande, hvortil Danmark kan overføre asylansøgere i medfør af Dublinforordningen eller som kan anses som første asyllande med den konsekvens, at de pågældendes asylansøgning i Danmark kan afvises (Dublinlande). Disse europæiske lande er kategoriseret som gruppe II-lande, men der foretages ligesom for gruppe I-landene en løbende opdatering af baggrundsmaterialet.

Baggrundsmaterialet om de generelle spørgsmål vedrørende asylrelaterede emner, som ikke knytter sig til særlige geografiske regioner ("Diverse emner"), opdateres løbende. Materialet omfatter blandt andet generelle guidelines fra UNHCR og EUAA om overordnede asylretlige emner, guidelines om asylsagsbehandling generelt og behandling af bestemte typer asylsager og asylrelaterede sager, terrorlister fra EU og FN, rapporter om forholdene for bestemte persongrupper i en flerhed af lande, General Comments fra FN´s komitéer m.v.

Baggrundsmateriale om generelle spørgsmål på Dublin-området er udskilt til et selvstændigt punkt "Generelt Dublin".

Alle lande, "Diverse emner" og "Generelt Dublin" kan findes i drop-down-menuen nedenfor.

 

Find baggrundsmaterialeSenest opdateret: 17-05-2018

Til toppen

Søgning i Baggrundsmaterialet

Der kan søges direkte i indholdet af Flygtningenævnets baggrundsmateriale (juni 2005 og frem).

For at søge: Vælg "land" i drop-down-menuen og vælg eventuelt bilagsnummer. Ved at indtaste ”søgeord” søges der i bilagstekster til materialet. Vælg "udvidet søgning" for at søge på specifikke kilder og/eller dato.

Adobe Reader

Flygtningenævnets baggrundsmateriale er tilgængeligt i PDF-format. Du kan bl.a. benytte Adobe Reader til at læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes gratis fra Adobe's hjemmeside.

 

 

Get Adobe Reader

Diverse emner

Flygtningenævnets baggrundsmateriale indeholder desuden en række rapporter, der ikke knytter sig til særlige geografiske regioner. 

 

 
Disse rapporter kan findes under "Diverse emner" eller for så vidt angår Dublin-området under "Generelt Dublin" i drop-down-menuen.