Baggrundsmateriale

Flygtningenævnet har en omfattende samling af generelt baggrundsmateriale om forholdene i de lande, hvorfra Danmark modtager asylansøgere. Landene er opdelt i gruppe I- og gruppe II-lande. 

Gruppe I-lande er de lande, hvorfra nævnet behandler eller tidligere har behandlet forholdsmæssigt mange sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages løbende. 

Gruppe II-lande er lande, hvorfra der er få sager. Opdatering af baggrundsmaterialet foretages kun, når nævnet modtager en sag vedrørende en asylansøger fra det pågældende land, og der kan således gå lang tid imellem opdateringerne. Der udarbejdes ikke bilagsfortegnelser for baggrundsmaterialet. 

Herudover har Flygtningenævnet en samling af baggrundsmateriale vedrørende forholdene i udvalgte europæiske lande, herunder særligt forholdene for asylansøgere og udlændinge, som allerede har opnået beskyttelse, i de pågældende lande, hvortil Danmark kan overføre asylansøgere i medfør af Dublinforordningen eller som kan anses som første asyllande med den konsekvens, at de pågældendes asylansøgning i Danmark kan afvises (Dublinlande). Disse europæiske lande er kategoriseret som gruppe II-lande, men der foretages ligesom for gruppe I-landene en løbende opdatering af baggrundsmaterialet.
 

Find baggrundsmaterialeSenest opdateret: 17-05-2018

Til toppen

Søgning i Baggrunds-materialet

Der kan søges direkte i indholdet af Flygtningenævnets baggrundsmateriale (juni 2005 og frem).

Adobe Reader

Flygtningenævnets baggrundsmateriale er tilgængeligt i PDF-format. Du kan bl.a. benytte Adobe Reader til at læse PDF-filer. Adobe Reader kan hentes gratis fra Adobe's hjemmeside.

 

 

Get Adobe Reader

Diverse emner

Flygtningenævnets baggrundsmateriale indeholder desuden en række rapporter, der ikke knytter sig til særlige geografiske regioner. Disse rapporter kan findes under "Diverse emner" eller ved at følge linket nedenfor: