Flygtningenævnet har afsluttet behandlingen af de første af flere end 700 sager vedrørende asylansøgere, der har angivet at være bidoonere (statsløse) fra Kuwait

Flygtningenævnet har inden for de seneste måneder modtaget 764 sager fra Udlændingestyrelsen vedrørende personer, der har angivet at være bidoonere fra Kuwait. Sagerne fordeler sig på 362 voksne og 402 børn.

Flygtningenævnet har nu truffet afgørelse i 16 sager, heraf 10 voksne og 6 børn. I alle sagerne er Udlændingestyrelsens afslag på asyl blevet stadfæstet. I ingen af sagerne har nævnet kunnet lægge den oplyste identitet eller asylmotivet til grund.

Se eksempler på afgørelser i sagerne her.

Afgørelserne kan i øvrigt fremsøges på Flygtningenævnets hjemmeside under henholdsvis Ukendt hjemland  eller Irak her.

Senest opdateret: 05-10-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen