Udtalelse i en klagesag fra FN’s Menneskerettighedskomité. Ingen kritik.

FN’s Menneskerettighedskomité har i en sag, dateret den 17. marts 2017, ikke udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse om at stadfæste Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

Sagen vedrørte en mandlig afghansk asylansøger, der som asylmotiv havde henvist til, at han frygtede Taliban, idet han forud for udrejsen af Afghanistan, som led i sit arbejde, blev overfaldet af personer fra Taliban, som efterfølgende opsøgte hans bopæl. Komitéen fandt ikke anledning til at udtale kritik af nævnets afgørelse.

Uddrag af præmisserne fra afgørelsen kan læses her.

Komitéernes udtalelser kan læses ved at klikke på nedenstående links:

Link til udtalelse.

Senest opdateret: 29-06-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen