FN´s Kvindekomité har afvist klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Kvindekomité har i udtalelse, dateret den 8. marts 2017, afvist klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl som inadmissible.

Sagen vedrørte en kvindelig kinesisk statsborger, der som asylmotiv havde henvist til, at hun og hendes ægtefælle var blevet udsat for diskrimination som følge af ægtefællens tibetanske afstamning, samt at de lokale myndighedspersoner havde udsat hende for chikane og voldtægter.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Senest opdateret: 19-04-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen