Kritik af Flygtningenævnet i to sager vedrørende Italien som første asylland

FN’s Menneskerettighedskomité har i udtalelser, dateret den 10. april og 21. april 2017, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelser i to sager.

Den ene sag vedrører udsendelse af en iransk kvinde og hendes to børn til Italien, hvor de havde opholdstilladelse.

Flygtningenævnet har besluttet at genoptage behandlingen af sagen på nyt mundtligt nævnsmøde. 

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Den anden sag vedrører udsendelse af et somalisk ægtepar og deres fire børn til Italien, hvor de havde opholdstilladelse.

Klagerne har været forsvundet fra deres opholdssted siden den 12. december 2016, og de er af politiet skønnet udrejst af Danmark. Den 21. marts 2017 blev FN’s Menneskerettighedskomité orienteret herom, men på daværende tidspunkt havde komitéen allerede taget stilling til sagen.

Idet klagerne er skønnet udrejst, har Flygtningenævnet besluttet ikke at genoptage behandlingen af sagen.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelse kan læses her.

Senest opdateret: 10-05-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen