Lovgivning mv

På denne side kan du finde oplysninger og henvisninger til love og retsforskrifter, der har relevans i forhold til Flygtningenævnets arbejde.Lovgivning:

Udlændingeloven (LBK nr. 1117 af 2. oktober 2017)

Flygtningenævnets forretningsorden (BEK nr. 412 af 9. maj 2016)Konventioner:

Dublinforordningen (Link til europa.eu | Link til nyidanmark)

Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 ( Link til UNHCR | UN Handbook)

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

FN´s konvention om borgerlige og politiske rettigheder

FN´s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

FN´s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder

FN´s konvention om barnets rettigheder (UNHCR: Convention on the Rights of the Child)

Istandbulkonventionen - Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Senest opdateret: 08-06-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen