Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Torturkomité (CAT) har i en udtalelse dateret den 21. december 2016 udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende udsendelse af et ægtepar og deres to mindreårige børn til Den Russiske Føderation.

Præmisserne fra nævnets afgørelse og komitéens udtalelse kan læses her.

Flygtningenævnet besluttede efter kritikken at genoptage behandlingen af sagen.

Flygtningenævnet har den 14. marts 2017 på ny truffet afgørelse i sagen og stadfæstet Udlændingestyrelsens afslag på asyl.

Sagen vedrører et russisk ægtepar og deres to mindreårige børn, der var indrejst i Danmark i 2014. Ansøgerne havde som asylmotiv henvist til, at den mandlige ansøger ved en tilbagevenden til republikken Ingusjetien i Den Russiske Føderation frygtede at blive slået ihjel af Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste (FSB) eller af oprørerne, fordi han én gang havde leveret købmandsvarer til oprørerne, hvilket myndighederne fandt ud af. Den mandlige ansøger blev derfor anholdt og tilbageholdt i 14 dage af myndighederne. Han blev under tilbageholdelsen udsat for tortur, herunder seksuelt overgreb. Han blev løsladt mod at underskrive en erklæring om at ville samarbejde med myndighederne. Et enigt nævn fastholdt, at det ikke ville være i strid med torturkonventionen at udsende ægteparret og deres børn til Den Russiske Føderation. Nævnet kunne ikke lægge den mandlige ansøgers forklaring om sit asylmotiv til grund, idet han på væsentlige punkter havde forklaret divergerende og utroværdigt

Læs resumé af afgørelsen her.

Senest opdateret: 04-04-2017
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen