Formandskabet. 19. Beretning 2010

Udgivelsesår og -måned 
2011/08 

Udgivende myndighed 
Flygtningenævnet 

Resumé 
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2010, herunder en række resuméer af nævnets afgørelser i 2010. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 823 sager vedrørende statsborgere fra 48 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan, Syrien og Iran. 

Indholdsfortegnelse 
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen nedenfor. 

Oplag
800 

ISBN-nummer 
978-87-91763-01-04 

Elektronisk ISBN-nummer 
978-87-91763-02-01 

Forfatter 
Flygtningenævnet 

Genvej til PDF-fil 
Beretning 2010.pdf

Senest opdateret: 23-08-2011
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen