Formandskabet. 9. beretning 2000

Titel
Formandskabet. 9. beretning 2000

Udgivelsesår og -måned
2001/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2000, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2000. I kapitel 5 gennemgås forskellige generelle asylretlige emner, bl.a. tortur, mens nævnets behandling af sager vedrørende asylansøgere, der har begået kriminalitet her i landet, gennemgås i kapitel 8. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.


Indholdsfortegnelse
Der henvises til PDF-filen

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-987463-4-0

Elektronisk ISBN-nummer
87-987463-5-9

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
beretning2000.pdf

Senest opdateret: 06-07-2001
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen