27. beretning 2018

Titel
Formandskabet, 27. beretning 2018

Udgivelsesår og -måned
2019/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2018

Resumé:

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 og 2017 modtog henholdsvis knap 2.600 og godt 4.600 spontane asylsager og inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager, hvilket var væsentligt flere end de foregående år. Det medførte, at antallet af verserende sager steg, så det, da det var højest i september 2017, lå på omkring 3.400 sager. Til sammenligning modtog nævnet i 2018 kun omkring 1.200 sager fra Udlændingestyrelsen. Da nævnet samtidig har afgjort flere end 2.800 sager, er antallet af verserende sager mere end halveret. Nævnet havde ved udgangen af 2018 omkring 1.600 verserende sager. Dette antal er efterfølgende yderligere nedbragt, så der medio juni 2019 verserede godt 1.000 sager i Flygtningenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i 2018 steget til 348 og 328 dage (asyl og inddragelse/nægtelse af forlængelse). Nævnet forventer at have behandlet stort set alle sager modtaget før 1. januar 2019 i løbet af sommeren 2019, hvorefter sagsbehandlingstiden forventes nedbragt til et mere normalt niveau i løbet af efteråret 2019.

De største grupper af spontane asylansøgere i 2018 har været statsborgere fra Afghanistan og Iran, statsløse, statsborgere fra Irak samt personer af ukendt nationalitet, hvoraf hovedparten har oplyst at være statsløse fra Kuwait.

Samlet har nævnet i 2018 omgjort 17 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen,  Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2018, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-32-8

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-33-5

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 02-07-2019
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen