Formandskabet. 11. beretning 2002

Titel
Flygtningenævnet. Formandskabet. 11. beretning 2002

Udgivelsesår og -måned
2003/03

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.


Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af pdf-fil.

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-989505-0-9

Elektronisk ISBN-nummer
87-989505-1-7

Genvej til PDF-fil
beretning2002.pdf

Genvej til Schultz Boghandel på internettet
http://www.netboghandel.dk

Senest opdateret: 03-07-2003
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen