26. Beretning 2017

Titel
Formandskabet, 26. beretning 2017

Udgivelsesår og -måned
2018/06

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2017

Resumé:

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet særligt i andet halvår af 2016 og de første tre kvartaler af 2017 modtog et meget stort antal sager fra Udlændingestyrelsen. Sagerne vedrørte i vidt omfang personer, der var indrejst i Danmark i 2015 og første halvår af 2016, hvor både Danmark og resten af Europa oplevede et stærkt forhøjet indrejsetal.  Nævnet har øget mødefrekvensen, men det har ikke været muligt for nævnet at afgøre sagerne i samme tempo, som de blev modtaget. Antallet af verserende spontansager steg derfor fra 1.331 sager ultimo 2016 til 3.330 i august 2017. Sagstilgangen er herefter faldet væsentligt, så der ultimo 2017 verserede 2.928 spontansager for nævnet. Antallet af verserende sager er i 2018 nedbragt yderligere, således at der ultimo maj 2018 verserede 2.053 sager. Tilsvarende steg sagsbehandlingstiden henover beretningsåret fra gennemsnitligt 116 dage i slutningen af første kvartal til 245 dage i gennemsnit i fjerde kvartal. Sagsbehandlingstiden forventes primo 2019 nedbragt til et mere normalt niveau.

Nævnet har i 2017 afsluttet i alt 2.679 spontansager fra 44 forskellige lande mod 1.656 sager i 2016, 1.481 sager i 2015 og 2.030 sager i 2014. De største grupper af ansøgere i 2017 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran og Irak.

 

Samlet har nævnet i 2017 omgjort ca. 19 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).


For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen,  Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2017, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.


Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-27-4

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-28-1

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 04-07-2018

Til toppen