30. beretning 2021

Formandskabet, 30. beretning 2021

Udgivelsesår og -måned
2022/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2021

Flygtningenævnets virksomhed har i beretningsperioden fortsat været påvirket af covid-19 pandemien, idet det har været nødvendigt at aflyse et forholdsvis stort antal nævnsmøder på grund af sygdom hos en af nævnsaktørerne.

Nævnet har dog afsluttet 933 asylsager m.v. vedrørende ansøgere af 45 forskellige nationaliteter og statsløse, herunder statsløse palæstinensere. 494 af sagerne var spontane asylsager og 287 var sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Syrien, Iran, Somalia og Afghanistan samt statsløse palæstinensere.

Antallet af verserende spontansager og sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse er stort set uændret i beretningsperioden, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er reduceret fra henholdsvis 254 og 239 dage til 187 og 167 dage.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-19-9

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-20-5

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 14-07-2022
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen