Formandskabet. 22. beretning 2013

Titel
Formandskabet, 22. beretning 2013

Udgivelsesår og -måned
2014/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1.706 personsager vedrørende statsborgere fra 66 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (23 %), Iran (11 %) og Rusland (10 %). Nævnet har samlet i 2013 omgjort 33 % af Udlændingestyrelsens afgørelser, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24 %, i 2011 32 % og i 2012 27 %.

Udviklingen gennem de seneste år med modtagelse af et stadigt stigende antal nye spontansager fortsatte i 2013, hvor nævnet modtog i alt 1.784 personsager. Herudover besluttede nævnet at genoptage 190 afsluttede spontansager. Nævnet har derfor også i 2013 prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har med henblik herpå afholdt 40-45 månedlige nævn. Sagsbehandlingstiden blev henover året nedbragt fra 7-8 måneder i begyndelsen af 2013 til ca. 3 måneder ved udgangen af 2013. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2013 var ca. 5 måneder.

Beretningen kan hentes på linket nederst på siden samt i boksen til højre.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
900

ISBN-nummer
978-87-91763-09-0

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-10-6

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning2013

Senest opdateret: 21-08-2014
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen