29. beretning 2020

Titel
Formandskabet, 29. beretning 2020

Udgivelsesår og -måned
2021/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2020

Resumé:

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2020 ligesom resten af samfundet har været påvirket af covid-19-pandemien og initiativerne for at begrænse smitten. Nævnet har været lukket i knapt to måneder fra medio marts til medio maj og har i november kortvarigt måttet aflyse nævnsmøder med mødedeltagere fra en række nordjyske kommuner. Derudover har nævnet i hele perioden måttet aflyse og udskyde et antal nævnsmøder, hvor en mødedeltager udviste symptomer på covid-19, var omfattet af tiltagene for at standse smittespredning, eller tilhørte gruppen af særligt sårbare. Nævnets mødelokaler blev i forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 ombygget for at sikre, at nævnsmøderne kunne afvikles under overholdelse af retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Ombygningen indebærer, at nævnet kun disponerer over to mødelokaler mod tidligere fire. Der kan således kun afholdes to samtidige møder om dagen. Disse covid-19-relaterede tiltag har selvsagt medført en nedgang i antallet af sager afgjort af nævnet og dermed en vis forsinkelse i afviklingen af sager. Hertil kommer, at både antallet af verserende sager og sagsbehandlingstiden i beretningsåret var påvirket af den øgede sagstilgang fra Udlændingestyrelsen de foregående år som følge af de store indrejsetal i 2015 og 2016.   Alle sager modtaget før 1. januar 2020 er dog afviklet i løbet af beretningsåret, og antallet af verserende sager er ved udgangen af beretningsåret nedbragt til et mere normalt niveau. Den positive udvikling er fortsat i 2021, og antallet af verserende sager er nu ca. 450.

 

Flygtningenævnet har i beretningsperioden afsluttet 906 asylsager fra 66 forskellige lande. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Iran og Somalia, statsløse palæstinensere samt statsborgere fra Irak, Georgien og Afghanistan. Derudover har nævnet afsluttet 106 inddragelses-/nægtelse af forlængelsessager.

Samlet har nævnet i 2020 omgjort 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-02-1

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-10-6

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 30-06-2021
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen