Formandskabet. 15. beretning 2006

Titel
Flygtningenævnet. Formandskabet. 15. beretning 2006

Udgivelsesår og -måned
2007/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2006, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2006. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 491 sager vedrørendestatsborgere fra 46 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Serbien og Somalia.


Indholdsfortegnelse
Der henvises til vedhæftede PDF i linket herunder.

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-91763-08-8

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-09-6

Genvej til PDF-fil
beretning2006.pdf

Senest opdateret: 26-07-2007
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Billede af omslag