Formandskabet. 12. beretning 2003

Titel
Flygtningenævnet. Formandskabet. 12. beretning 2003.

Udgivelsesår og -måned
2004/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2003, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2003. I 2003 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet efter den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.


Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af vedhæftede PDF-fil.


Oplag
1300

ISBN-nummer
87-989505-4-1

Elektronisk ISBN-nummer
87-989505-6-8

Genvej til PDF-fil
beretning2003.pdf

Senest opdateret: 05-07-2004
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Billede af omslag