28. beretning 2019

Titel
Formandskabet, 28. beretning 2019

Udgivelsesår og -måned
2020/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2019

Resumé:

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2016 og 2017 modtog tilsammen godt 6.800 spontane asylsager, hvilket var væsentligt flere end de foregående år. Det medførte, at antallet af verserende sager steg, så det, da det var højest i september 2017, lå på omkring 3.400 sager. Til sammenligning modtog nævnet i 2018 kun omkring 1.200 sager fra Udlændingestyrelsen og afgjorde samtidig flere end 2.800 sager, så der ved udgangen af 2018 var omkring 1.600 verserende sager. I 2019 modtog Flygtningenævnet kun knap 1.100 sager fra Udlændingestyrelsen og afgjorde hen over året i alt godt 2.000 sager, således at antallet af verserende sager ved udgangen af 2019 var nedbragt til 668 sager. For sager afgjort i de første måneder af 2020 er sagsbehandlingstiden nedbragt yderligere. Herefter måtte nævnet imidlertid holde lukket i knap to måneder fra den 13. marts 2020 som led i regeringens initiativer mod spredning af covid-19. Afviklingen af møder i Flygtningenævnet er genoptaget fra den 11. maj 2020, men den to måneder lange lukning af nævnet indebærer selvsagt en vis forsinkelse i afviklingen af sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i 2019 steget til 367 og 380 dage (asyl og inddragelse/nægtelse af forlængelse). For sager afgjort ved årets udgang (december 2019) var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dog nedbragt til omkring henholdsvis 211 og 256 dage. Nævnet forventer at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere inden udgangen af 2020.

De største grupper af spontane asylansøgere i 2019 har været statsborgere fra Afghanistan, Iran, Irak og Somalia, statsløse samt personer af ukendt nationalitet, hvoraf hovedparten har oplyst at være statsløse fra Kuwait.

Samlet har nævnet i 2019 omgjort 16 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager (omfatter både nye spontansager og genoptagne spontansager).

For så vidt angår sager indbragt for FN’s komitéer (Torturkomitéen, Menneskerettighedskomitéen, Kvindekomitéen og Børnekomitéen), er alle de sager, som komitéerne har afsluttet i 2019, gennemgået, og sagsforløbet og komitéernes udtalelser i de sager, hvor komitéerne har udtalt kritik, er gengivet.

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-45-8

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-46-5

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 07-07-2020
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen