Formandskabet. 17. Beretning 2008

Titel
Formandskabet. 17. Beretning 2008.

Udgivelsesår og -måned
2009/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2008, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2008. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 394 sager vedrørende statsborgere fra 52 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Sri Lanka.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen nedenfor.


Oplag
1000

ISBN-nummer
978-87-91763-17-5

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-18-2

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Flygtningenævnets beretning 2008

Senest opdateret: 31-08-2009
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen