Formandskabet. 13. beretning 2004

Titel
Formandskabet. 13. beretning 2004.

Udgivelsesår og -måned
2005/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2004, herunder bl.a. en lang række resuméer af nævnets afgørelser i 2004. I 2004 har Flygtningenævnet truffet afgørelse i en del sager, hvor ansøgning om asyl er indgivet før den 1. juli 2002, hvor udlændingeloven blev ændret på en række punkter. Blandt andet blev udlændingelovens § 7, der er den bestemmelse, der danner grundlag for meddelelse af asyl, ændret. Kapitel 10 indeholder statistiske oplysninger.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet er PDF-filen nedenfor.

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-989505-9-2

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-00-2

Genvej til PDF-fil
beretning2004.pdf

Senest opdateret: 31-08-2005
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Billede af omslag