24. Beretning 2015

Titel
Formandskabet, 24. beretning 2015

Udgivelsesår og -måned
2016/09

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning2015

Resumé

Det fremgår blandt andet af beretningen, at Flygtningenævnet i 2015 modtog i alt 1.397 spontane asylsager mod 1.757 sager i 2014. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således ikke steget i takt med det øgede antal indrejste asylansøgere. Det skyldes blandt andet, at en meget stor andel af de personer, der er indrejst i Danmark og har søgt om asyl, kommer fra lande, hvor forholdene er sådan, at de pågældende får asyl i Udlændingestyrelsen. Således har næsten alle asylansøgerne fra Syrien, der også i 2015 udgjorde de største ansøgernationalitet, og Eritrea, som ligeledes var blandt de største indrejsenationaliteter, fået asyl ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen.

Nævnet har i 2015 afgjort i alt 1.481 sager fra 67 lande. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Rusland, Syrien, Afghanistan og Somalia. Samlet har nævnet i 2015 omgjort ca. 20 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 103 dage.

Flygtningenævnet modtog endvidere i 2015 i alt 1.122 klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i Dublin-sager og afsluttede 962 Dublin-sager, det vil sige sager vedrørende fastlæggelsen af, om asylansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet land efter reglerne i Dublin-forordningen.

Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
800

ISBN-nummer

978-87-91763-23-6

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-24-3

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 19-10-2016

Til toppen