Formandskabet. 18. Beretning 2009

Udgivelsesår og -måned
2010/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2009, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2009. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 389 sager vedrørende statsborgere fra 49 forskellige lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Irak, Afghanistan og Iran.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen nedenfor.

Oplag
800

ISBN-nummer
978-87-91763-18-2

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-19-9

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2009.pdf

Senest opdateret: 10-09-2010
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen