32. beretning 2023

Titel
Formandskabet, 32. beretning 2023

Udgivelsesår og -måned
2024/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2023

Resumé:

I løbet af beretningsåret lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i asylsager til 78 dage for 95% af sagerne. Som i de foregående år har nævnet også i 2023 modtaget et relativt lavt antal spontane asylsager.

 

Derimod er tilgangen af Dublinsager, hvori der er klaget over Udlændingestyrelsens afgørelse, i 2023 steget. Denne tendens er fortsat i de første fire måneder af 2024. Endvidere har et stort antal Dublinsager en kompleksitet, som ikke tidligere gjorde sig gældende, og som navnlig skyldes forholdene for asylansøgere i flere Dublinlande. Nævnet har på den baggrund i beretningsåret afholdt flere skriftlige nævn end sædvanligt i Dublinsager.

 

Nævnet har i 2023 også haft fokus på de alvorlige generelle forhold i flere lande og områder, herunder Gaza, Afghanistan, Sudan og Myanmar.

 

Flygtningenævnet har i beretningsperioden afsluttet 416 spontane asylsager m.v. vedrørende ansøgere af 50 forskellige nationaliteter samt statsløse palæstinensere og andre statsløse. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Iran, Syrien og Afghanistan, statsløse palæstinensere og statsborgere fra Somalia.

 

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-34-2

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-35-9


Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 05-07-2024
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen