Formandskabet, 23. beretning 2014

Titel
Formandskabet, 23. beretning 2014

Udgivelsesår og -måned
2015/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning2014

Resumé
Nævnet modtog i 2014 i alt 1.757 spontane asylsager mod 1.965 sager i 2013. Antallet af nye sager i Flygtningenævnet er således ikke steget i takt med det øgede antal indrejste asylansøgere. Det skyldes blandt andet, at en meget stor andel af de personer, der er indrejst i Danmark og har søgt om asyl, kommer fra lande, hvor forholdene er sådan, at de pågældende meddeles opholdstilladelse ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen. Således er næsten alle asylansøgerne fra Syrien og Eritrea, der i 2014 udgjorde de største ansøgernationaliteter, meddelt opholdstilladelse ved sagens behandling i Udlændingestyrelsen.

Nævnet har i 2014 afgjort i alt 2.030 sager fra 69 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Somalia (22%), Rusland (14%) og Afghanistan (11%). Samlet har nævnet i 2014 omgjort 16 % af Udlændingestyrelsens afgørelser i spontansager, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 126 dage.

Flygtningenævnet modtog endvidere i 2014 i alt 948 klager over Udlændingestyrelsens afgørelser i Dublin-sager og afsluttede 924 Dublin-sager, det vil sige sager vedrørende fastlæggelsen af, om asylansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet Dublin-land i medfør af Dublin-forordningen.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
900

ISBN-nummer
978-87-91763-21-2

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91766-22-9

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 20-08-2015
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen