Formandskabet - 14. beretning 2005

Titel
Formandskabet - 14. beretning 2005

Udgivelsesår og -måned
2006/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2005, herunder blandt andet en række resuméer af nævnets afgørelser i 2005. I løbet af 2005 er sagsbehandlingstiden for spontane asylsager nedbragt væsentligt. Denne tendens er fortsat i første halvår af 2006, så sagsbehandlingstiden nu er på et niveau, hvor det – henset til de sagsskridt, der skal foretages i sagerne – næppe er muligt generelt at nedbringe den yderligere. Kapitel 9 indeholder nærmere statistiske oplysninger.


Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdet af beretning, jf. pdf-fil

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-91763-03-7

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-04-5

Genvej til PDF-fil
beretning2005.pdf

Genvej til Schultz Boghandel på internettet
http://www.schultz.dk

Senest opdateret: 06-07-2006
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen

Billede af omslag