31. Beretning 2022

Titel
Formandskabet, 31. beretning 2022

Udgivelsesår og -måned
2023/07

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Beretning 2022

Resumé:

I løbet af beretningsåret er antallet af verserende spontane asylsager i Flygtningenævnet nedbragt betragteligt til omkring 110 sager ved udgangen af året. Derimod er tilgangen af Dublin-sager steget i 2022, og denne tendens er fortsat i de første måneder af 2023. Endvidere har et stort antal Dublin-sager en kompleksitet, som ikke tidligere gjorde sig gældende, og som navnlig skyldes forholdene for asylansøgere i flere Dublin-lande.

 

Flygtningenævnet har også i 2022 behandlet en række sager, hvor Udlændingestyrelsen har nægtet at forlænge eller har inddraget opholdstilladelser til personer fra Syrien og Somalia.

 

Flygtningenævnet har i beretningsperioden afsluttet 957 asylsager m.v. vedrørende ansøgere af 59 forskellige nationaliteter samt et antal sager vedrørende statsløse palæstinensere og andre statsløse. Heraf var 504 spontane asylsager og 252 sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser. De største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Syrien, Afghanistan, Iran, Somalia og Irak.

 

Oplag
700

ISBN-nummer

978-87-91763-29-8

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-30-4

Forfatter
Flygtningenævnet

Senest opdateret: 07-07-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen