Formandskabet. 16. Beretning 2007

Udgivelsesår og -måned
2008/09

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Beretningen indeholder en gennemgang af Flygtningenævnets virksomhed i 2007, herunder blandt andet en række resumeer af nævnets afgørelser i 2007. Flygtningenævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 296 sager vedrørendestatsborgere fra 44 forskellige lande. De fire største grupper af ansøgere har væretstatsborgere fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia.

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen nedenfor.

Oplag
1300

ISBN-nummer
87-91763-13-4

Elektronisk ISBN-nummer
87-91763-14-2

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil
Flygtningenævnets beretning 2007.pdf

Senest opdateret: 02-09-2008
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen