Formandskabet. 21. beretning 2012

Titel
Formandskabet, 21. Beretning 2012

Udgivelsesår og -måned
2013/08

Udgivende myndighed
Flygtningenævnet

Resumé
Nævnet har i beretningsperioden truffet afgørelse i 1.537 personsager vedrørende statsborgere fra 53 lande. De tre største grupper af ansøgere har været statsborgere fra Afghanistan (37%), Iran (15%) og Syrien (12%). Nævnet har samlet i 2012 omgjort 27% af Udlændingestyrelsens afgørelser, det vil sige meddelt opholdstilladelse eller truffet beslutning om, at en allerede meddelt opholdstilladelse ikke var bortfaldet eller ikke skulle inddrages m.v. Til sammenligning var omgørelsesprocenten i både 2009 og 2010 24% og i 2011 32%.

Udviklingen gennem 2010 og 2011 med modtagelse af et stadigt stigende antal nye spontansager fortsatte i 2012, hvor nævnet modtog i alt 1.198 personsager. Nævnet har derfor også i 2012 prioriteret at få afviklet de nye spontansager med en så kort sagsbehandlingstid som muligt og har med henblik herpå afholdt 40-45 månedlige nævn. Antallet af verserende sager er i løbet af 2012 blevet reduceret fra 1.347 til 871 personsager. Det er i løbet af de første fem måneder af 2013 lykkedes at nedbringe antallet af verserende sager yderligere til ca. 622 personsager (ultimo maj). 

Beretningen kan hentes på linket nederst på siden samt i boksen til højre. 

Indholdsfortegnelse
Der henvises til indholdsfortegnelsen i pdf-filen.

Oplag
1000

ISBN-nummer
978-87-91763-07-6

Elektronisk ISBN-nummer
978-87-91763-08-3

Forfatter
Flygtningenævnet

Genvej til PDF-fil

Beretning2012

Senest opdateret: 12-08-2013
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen