Afgørelse i genoptaget sag med kritik af Flygtningenævnet

FN’s Børnekomité (CRC) har i en udtalelse af 16. maj 2023, dateret den 9. juni 2023, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende en kvindelig asylansøger fra Somalia. Ansøgerens forældre havde som asylmotiv henvist til, at de frygtede, at ansøgeren ville blive udsat for tvangsomskæring ved en tilbagevenden til Somalia.

Læs præmisserne fra nævnets afgørelse i sagen ved at klikke her.

Læs komiteens udtalelse ved at klikke her.

Flygtningenævnet har i august 2023 truffet afgørelse i sagen. Flygtningenævnet fandt efter en samlet vurdering, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Somalia ville være i risiko for tvangsomskæring, hvorfor nævnet meddelte ansøgeren opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 1. Læs resumé af afgørelsen her.

Senest opdateret: 11-08-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen