Afgørelse i den første asylsag vedrørende kvindelig statsborger fra Afghanistan efter praksisændringen

Flygtningenævnets koordinationsudvalg besluttede på et ekstraordinært møde den 30. januar 2023 at ændre praksis i sager vedrørende kvinder og piger fra Afghanistan, således at de pågældende som udgangspunkt meddeles asyl alene på baggrund af deres køn.

Nævnet har herefter truffet afgørelse i foreløbig én konkret sag vedrørende en kvindelig asylansøger fra Afghanistan. Ansøger har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk.1. Et anonymiseret resumé af afgørelsen kan læses her. 


Senest opdateret: 03-02-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen