مراجعه به شورای امور پناهندگان در رابطه به تفیر طرزالعمل در قضایای پناهندگی در مورد اتباع افغان

کمیته هماهنگی شورای امور پناهندگان در یک نشست فوق العاده مورخ ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ تصمیم گرفته است که طرزالعمل را در موارد مربوط به زنان و دختران افغانستان تغیر دهد، طوریکه افراد مربوط عمومآ تنها بر اساس جنسیت خود پناهندگی دریافت کنند .

به همین مناسبت، شورای امور پناهندگان تعدادی زیادی استعلام از اتباع افغان، از جمله اتباع افغان مقیم خارج از دنمارک، دریافت می کند.

به دلایل مختلف، از جمله دلایل امنیتی، پاسخ دادن به سوالات افراد مقیم در افغانستان برای شورای امور پناهندگان ممکن است دشوار یا غیر عملی باشد. بنا بر این ممکن است این افراد پاسخی از سوی شورای امور پناهندگان به درخواست خود دریافت نکنند. به عنوان مثال، اغلب پاسخگویی به سوالات ارسال شده از طریق جی میل یا سایر رسانه های مشابه بدون خطر افشای گیرنده در ارتباط با مقامات دولتی فعلی که عملآ در افغانستان در قدرت استند، یا سایرین امکان پذیر نخواهد بود.

تغیر درطرزالعمل در مورد زنان و دختران از افغانستان فقط مربوط به کسانی است که در دنمارک اقامت دارند، زیرا امکان درخواست پناهندگی در دنمارک ، از خارج از دنمارک وجود ندارد، همانطور که اساسآ باز گشایی قضیه پناهندگی شما پس از خروج از دنمارک ممکن نیست.

Senest opdateret: 03-02-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen