Kritik af Flygtningenævnet

FN’s Menneskerettighedskomité har i en udtalelse af 16. marts 2023, dateret den 23. maj 2023, udtalt kritik af Flygtningenævnets afgørelse vedrørende en kvindelig asylansøger fra Albanien. Ansøgeren havde som asylmotiv henvist til, at hun frygtede at blive slået ihjel af sin ægtefælle, hans familie eller hendes egen familie. Hun havde til støtte herfor oplyst, at hun var blevet tvangsgiftet med en mand fra et andet land. Hendes svigerfamilie udsatte hende for overgreb, og hun anmodede derfor om skilsmisse, hvormed hun krænkede familiernes ære.

Flygtningenævnet har besluttet at genoptage sagen til behandling på et mundtligt nævnsmøde.

Komitéens udtalelse kan læses her.

Præmisserne fra nævnets afgørelser kan læses her.

Senest opdateret: 31-05-2023
Udgiver: Flygtningenævnet

Til toppen